Kako program djeluje?

Ljubav u mislima je istina
Ljubav na djelu je ispravnost
Ljubav u osjećajima je mir
Ljubav u razumijevanju je nenasilnost

METODA

Dobro je poznato da je  današnje školovanje uglavnom intelektualno i usmjereno na vještine dok malo čini na razvijanju dobrih osobina i zdravog razuma. Nakon što je izgubilo svoj autoritet nad moralnim ponašanjem svojih studenata ne uspijeva promicati nadzor nad samim sobom, vrline i  savjestan pristup prema životu općenito. Na taj način ono slijedi da, ako se s jedne strane od naše djece traži da brzo odrastu kako bi bila sposobna uključiti se u svjetsku utrku… s druge strane oni nemaju nikakvo vodstvo, osjećaj za smjer ili ideju o tome 'o čemu se tu uopće radi'. SSEHV nudi plan djelovanja i predlaže nove strategije na polju obrazovanja kako bi preusmjerilo i prilagodilo današnji trend, predlažući nešto što je trajnije, konstruktivnije i  što više ispunjava.

Njegova se metoda temelji na pretpostavci da je ljudska osobnost određena sa pet temeljnih vidova a u svakome od njih svoje mjesto ima obrazovanje, usvaja se iskustvo i gradi se svjesnost. Kako su ti vidovi međusobno povezani i međusobno ovisni, njih je potrebno razvijati i koordinitati na skladan način. Ne samo da se uzimaju u obzir fizičko, osjećajno i mentalno područje već isto tako i sposobnost diskriminativne intuicije i duhovne suštine ljudskog bića, što otvara put cjelovitom pristupu učenju. Kada se tijelo, um i duša rascvjetavaju u istodobno, jedinstvo misli, riječi i djela proizlazi iz toga a istovremeno su djeca su odgajana u razumijevanju da život ne ovisi samo u stjecanju materijalnih dobara i vrijednosti, biti će lakše usmjeriti njihovu pažnju na traženje onoga što je plemenito i više ideale. To je u suštini moguće kod SSEHV jer njegova filozofija leži na čvrstom uvjerenju da postoji urođena snaga ljepote, istine i dobrote u svakom pojedincu, koja čeka da bude rasplamsana i osnažena kroz djelovanje. Uloga učitelja i roditelje sastoji se u tome da potaknu njezino pokretanje.

S ovim SSEHV povezano je pet vidova ljudske osobnosti s pet vrijednosti koje predstavljaju njihov idealni izraz, univerzalan i prihvatljiv svim kulturama i vjerama  i s pet tehnika poučavanja. Vrijednosti istine, ispravnosti, mira, ljubavi i nenasilnosti obrađuju se i istražuju uz pomoć navoda, pričanja priča, skupnog pjevanja, sjedenja u tišini i grupnih aktivnosti.

SSEHV se može uvesti izravno ili neizravno, usvajanjem plana nastavnih jedinica posvećenih vrijednostima ili kroz ugrađivanje usredotočenja na vrijednosti u okviru redovnih nastavnih jedinica i lako ga je moguće prilagoditi na velikom području izvan nastavnih aktivnosti. Učitelji i roditelji zajedno koji su obučeni u SSEHV u svojim rukama drže ključ uspješnosti programa. Njihova predanost i posvećenost primjeni vrijednosti u njihovim vlastitim životima i životom u skladu s njima osigurat će utjecaj koji će one imati na djecu.

'Dobro obrazovanje je ono koje poučava metodi ostvarenja mira u svijetu, ono koje uništava uskogrudnost i promiče jedinstvo, jednakost i miran suživot među ljudskim bićima.'

  • Newsletter

  • Seminari